• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie: Jak chronić się przed szkodliwymi skutkami?

Niemało osób znakomicie wie co to są media. Jednakże czego tak ściśle mówiąc dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy wiadomości oraz zdarzenia są zawsze opisywane dokładnie a informacje wypróbowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy media nas nie okłamują? Są różnego rodzaju środki masowego przekazu. Media publiczne i środki masowego przekazu komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się z reguły z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne na ogół oraz utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, jednak też z reklam. Media dzielimy też na prasę, radio i telewizję a też witryny typu ANCHOR. Media dzielimy też na nowatorskie środki masowego przekazu i stare środki masowego przekazu. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. W wielu przypadkach to na bazie mediów i wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają gigantyczny wpływ na nas, odbiorców. I w szeregu przypadków to wykorzystują. Zatem kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o media.

1. Zajrzyj tutaj

2. Tutaj

3. Przeczytaj to

4. Otwórz link

5. Porady

Categories: Medycyna

Comments are closed.